sanmahokfa.net

สวัสดีครับ ท่านคณะกรรมการสถานศึกษา ผู้ปกครองนักเรียน ศิษย์เก่า รวมทั้งทุกท่านที่ได้ให้ความสนใจในการบริหารจัดการโรงเรียนรวมศูนย์วัดสันมะฮกฟ้า – วัดสันป่าค่า ตลอดมา กระผมขอรายงานให้ท่านได้รับทราบว่า ตั้งแต่หลายปีที่ผ่านมา ทางโรงเรียนโดยคณะครูบุคลากร

โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า
โรงเรียนวัดสันมะฮกฟ้า

 

wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.