แก้ไข ต่ออายุ โพสkaidee.com

หลังจากโพสเรียบร้อย เราสามารถแก้ไขโพส หรือ ต่ออายุโพส ได้ตามภาพเรยครับ

1. เข้าสู่ระบบ
2. คลิก แก้ไข หรือ ต่ออายุ
3. แก้ไขข้อมูลที่เราต้องการ หรือ ต่ออายุ