แก้ไข ต่ออายุ โพสkaidee.com

หลังจากโพสเรียบร้อย เราสามารถแก้ไขโพส หรือ ต่ออายุโพส ได้ตามภาพเรยครับ

1. เข้าสู่ระบบ
2. คลิก แก้ไข หรือ ต่ออายุ
3. แก้ไขข้อมูลที่เราต้องการ หรือ ต่ออายุ

wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.