แบบฟอร์มสำหรับ อบต. เทศบาล

ไฟล์เอกสารเปิดด้วยโปรแกรม Adobe Reader หากท่านยังไม่มีโปรแกรม คลิกดาว์โหลดที่นี่

 

 

 

แบบประเมินประสิทธิภาพขององค์กรปกครองส่วนท้องถิ่น (LPA) 2560

 

wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.