Any ID (PromptPay – พร้อมเพย์) คืออะไร

Any ID (PromptPay – พร้อมเพย์) คืออะไร ทำไมต้องมีก่อนเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 ก.ค นี้

Any ID คือ ระบบจ่ายเงินแบบนานานาม เป็น 1 ใน 4 โครงการของ National E-Payment ที่รัฐบาลร่วมกับธนาคารต่างๆ ให้เราสามารถผูกเลขบัตรประชาชน และเบอร์โทรศัพท์ เข้ากับเลขบัญชีธนาคารเพื่อทำธุรกรรมทางการเงินกับรัฐบาลได้โดยตรง ไม่ว่าจะเป็นการรับคืนเงินภาษี สวัสดิการจากรัฐ เบี้ยยังชีพผู้สูงอายุ และอื่นๆ เป็นการโอนเงินโดยตรงผ่านเลขบัตรประชาชนที่ผูกไว้กับ Any ID ไม่ต้องรับเช็ค หรือ นำสำเนาสมุดบัญชีไปยืนยัน

“พร้อมเพย์” (PromptPay) ซึ่งเป็นบริการที่ภาคธนาคารร่วมมือกันพัฒนาขึ้นเพื่อสนับสนุนโครงการระบบการ ชำระเงินแบบ ANY ID ภายใต้แผนยุทธศาสตร์การพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานระบบการชำระเงินแบบอิเล็กทรอนิกส์แห่งชาติ

เป็นการเอาเลขบัตรประชาชนหรือเบอร์โทรศัพท์มือถือ ไปแทนที่เลขบัญชีธนาคาร และ ใน ID หลักนั้นจะช่วยให้สะดวก และ รวดเร็ว ในการทำธุระทางการเงินกับทางรัฐบาลมากขึ้น ซึ่งเมื่อวันที่ 6 มิ.ย.ที่ผ่านมานี้ ได้มีประกาศจากทางรัฐบาลว่าในเริ่มแรก เราจะสามารถผูก Any ID ได้เพียง 1 ไอดีก่อนเท่านั้น คือไอดีหลักซึ่งจะใช้ผูกกับเลขบัตรประชาชน โดยการผูกบัญชีนั้นต้องนำสามอย่างด้านล่างนี้ไปลงทะเบียนกับธนาคารต่างๆ เริ่มต้นวันที่ 15 ก.ค. นี้

any-id-01
Any ID หลัก คืออะไร ?
Any ID ที่เป็นไอดีหลัก คือ ต้องใช้ทั้งสามอย่างที่กล่าวมาด้านบนผูกไว้ด้วยกัน และจะมี ID หลักได้แค่คนละ 1 ไอดีหนึ่งธนาคารเท่านั้น อาจจะผูกไว้กับบัญชีฝากประจำ บัญชีออมทรัพย์ หรือ บัญชีที่เราใช้งานบ่อยๆ เพื่อเอาไว้ติดต่อธุรกรรมทางการเงินกับรัฐบาลโดยตรงผ่านบัญชีที่ผูกไว้กับเลขบัตรประชาชน นั่นเอง ทั้งสวัสดิการ หรือ การคืนภาษีต่างๆ ก็จะทำผ่าน Any ID บัญชีหลักนี้ได้เลย (โอนเงินผ่านเลขบัตรประชาชนเข้าบัญชีโดยตรง)

มี Any ID หลักแล้ว หมายความจะมี Any ID อื่นๆอีก ?
ข้อมูลจากข่าวต่างๆ และ ทางธนาคารเองแล้ว ต่อไปหนึ่งคนอาจจะมี Any ID ได้มากกว่า 1 ไอดี สูงสุดอาจจะเป็น 4 บัญชี (อ้างอิงจากกรุงศรีกูรู) แต่บัญชีรองอาจจะต้องการแค่ผูกกับหมายเลขโทรศัพท์เท่านั้น ไม่นับรวมกับเลขบัตรประชาชน (อาจจะแค่ต้องใช้บัตรประชาชนเพื่อยืนยันตัวตน) และ อาจจะไม่ต้องเป็นธนาคารเดียวกับธนาคารที่ผูก Any ID หลักก็ได้ Any ID รองก็สามารถนำเบอร์โทรศัพท์ไปใช้ในการรับและโอนเงินแทนเลขที่บัญชีได้เช่นกัน โดยอาจจะนำไปใช้ในเรื่องส่วนตัวหรือการประกอบธุรกิจก็ได้

any-id-02

ข้อสรุป

1. ใช้เป็นช่องทางรับการโอนเงินได้ต่างๆ จากรัฐ เช่นการภาษี ค่าเบี้ยเลี้ยงดูผู้สูงอายุ หรือเงินช่วยเหลือเกษตรกร
2. ใช้ทำธุรกรรมด้านการเงินได้สะดวกมากขึ้น เพราะใช้การจำเบอร์โทรศัพท์แทน ไม่ต้องจำเลขที่บัญชี
3. สำหรับรายละเอียดค่าธรรมเนียมการโอนเงิน ดังนี้ วงเงินไม่เกิน 5,000 บาทต่อรายการ ฟรีค่าธรรมเนียมทุกรายการ วงเงินมากกว่า 5,000–30,000 บาท คิดค่าธรรมเนียม
ไม่เกิน 2 บาทต่อรายการ ขณะที่ วงเงินมากกว่า 30,000–100,000 บาท คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 5 บาทต่อรายการ และวงเงินมากกว่า 100,000 บาทขึ้นไป คิดค่าธรรมเนียมไม่เกิน 10 บาทต่อรายการ โดยจะพร้อมเปิดให้บริการโอนเงินได้พร้อมเปิดให้บริการโอนเงินได้พร้อมกันทั่วประเทศ ต.ค. 2559 นี้

ที่มา :
ทำความรู้จัก Any ID มันคืออะไร? ทำไมต้องมี? ก่อนเปิดให้ลงทะเบียนวันที่ 15 กรกฎาคมนี้