AdWords มือใหม่

ตอนที่1: Google AdWords คืออะไร?

ตอนที่2: ค่าใช้จ่ายในการลงโฆษณา

ตอนที่ 3: ทำความรู้จัก “แคมเปญ”

ดูต่อ>> AdWords มือใหม่ part2