ทฤษฎี 21 วัน แนวทาง12 ข้อ ปรับปรุงตัวเองเพื่อความสำเร็จ

ทฤษฎี 21 วัน คือ ทฤษฎีที่อธิบาย ถึงการปรับเปลี่ยนพฤติกกรรมของมนุษย์ โดยสาระสำคัญที่ ดร. แมคเวล มอลท์ (Dr.MaxwellMaltz) เขียนไว้ในหนังสือ Psycho-Cybernetics ว่า“ ‘การกระทำ’ จะตกผลึก กลายเป็น ‘นิสัย’ โดยกระทำต่อเนื่องอย่างน้อย 21 วัน บนพื้นฐานความเชื่อว่าเราจะเป็นไปได้ และมีสติในการลงมือทำกระทำ

หากคุณเป็นคนหนึ่งที่ปรารถนาการเติบโตขึ้นในหน้าที่การงาน ในเรื่องของความสัมพันธ์ระหว่างเพื่อนฝูง ครอบครัว เพื่อนร่วมงาน หรือในทุกพื้นที่ที่คุณต้องการ หลักการง่าย ๆ คือ คุณเพียงแค่เขียนถึงสิ่งที่คุณต้องการขึ้นมา และระบุลงไปให้ชัดว่าการกระทำใดจะทำให้คุณไปถึงในจุดที่คุณต้องการ จากนั้นเชื่อว่ามันเป็นไปได้ และลงมือทำตามนั้นต่อเนื่อง 21 วัน … คุณก็จะเป็นและได้ตามนั้น … จงเชื่อว่ามัน ‘เป็นไปได้’ แล้วมันจะ ‘เป็นไปได้’

ส่วนสำหรับคุณที่ต้องการประสบความสำเร็จในธุรกิจ และ/หรือ ต้องการเติบโตในหน้าที่การงาน นำแนวทางการปรับปรุงนี้ไปปฏิบัติต่อเนื่อง 21 วัน แล้วคุณจะพบว่าทุกอย่างจะราบรื่น และผลงานจะค่อย ๆ ดีขึ้น จนคุณจะเสพติดนิสัยเหล่านี้ไปโดยอัตโนมัติ พร้อมกับธุรกิจ และการงานของคุณจะเติบโตตลอดไป

แนวทาง12 ข้อ ปรับปรุงตัวเองเพื่อความสำเร็จ
1. เลิกนิสัยผัดวันประกันพรุ่ง แล้วสร้างนิสัย ‘ลงมือทำทันที’
2. เลิกใช้คำพูดด้านลบ โดยการเลิกคิดลบ แล้วให้มีสติทุกครั้งในการคิดเพื่อพูดในแง่ที่เป็นบวกเท่านั้น
3. เลิกนิสัยการเฝ้ามองผู้อื่น แล้วหันมาเฝ้ามองตัวเองเพื่อมีสติอยู่กับการพัฒนาตัวเองตลอดเวลา
4. เลิกนิสัยดูโทรทัศน์มากกว่า 60 นาทีต่อวัน แล้วสร้างนิสัยการหาความรู้ใส่ตัวเองอย่างน้อย 60 นาทีต่อวัน
5. ตรวจสอบร่างกายและการแต่งกายของตัวเองทุกวันก่อนออกไปพบปะผู้คน มีสุภาษิตจีนบอกไว้เกี่ยวกับการค้าขายว่า ‘ถ้ายังยิ้มไม่ได้ ก็อย่าเพิ่งเปิดร้าน’ ดังนั้น จงกำหนดให้มีจิตใจเบิกบาน และแต่งกายเพื่อสร้างความน่าเชื่อถือ แล้วจึงค่อยออกไปพบปะผู้คน
6. เป็นคนใจกว้าง โดยเปิดโอกาสให้ทีมงานได้มีโอกาสในการพัฒนาศักยภาพให้มากขึ้น
7. เรียนรู้ธุรกิจที่ทำให้มากที่สุด (ในกรณีผู้ประกอบการ) และในกรณีหัวหน้างาน เรียนรู้เรื่องทุกอย่างที่เกี่ยวข้องกับบริษัทเพื่อสนับสนุนการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดต่อบริษัท
8. แสดงความขอบคุณต่อทุกสิ่งที่ได้รับ แม้ว่าสิ่งเหล่านั้นอาจดูเหมือนเล็กน้อยก็ตาม
9.ให้โอกาสตัวเองทำกิจกรรมที่ชอบนอกเหนือจากงาน อย่างน้อย สัปดาห์ละครั้ง
10. ไม่ว่างานจะมากมายแค่ไหน คุณต้องจัดเวลาให้ครอบครัว
11. สมาคมกับกลุ่มคนใหม่ๆ เพื่อรู้จักและเรียนรู้เรื่องราวใหม่ เพื่อขยายมุมมองให้กว้างขึ้น
12. ออกกำลังกายอย่างน้อย 30 นาทีทุกวัน เพราะเมื่อร่างกายแข็งแรง หัวใจคุณก็จะแข็งแรง

แนวทาง 12 ข้อนี้เพียงพอต่อการพัฒนาในระยะเริ่มต้น คุณอาจจะพูดว่า ยากจัง ทำไม่ได้หรอก … แน่นอนมันยากสำหรับผู้ที่พอใจ ณ จุดที่ปัจจุบัน หรือผู้ที่ไม่ได้ต้องการความสำเร็จ แต่สำหรับคุณ ซึ่งเป็นผู้ที่อ่านมาถึงตรงนี้ นั่นหมายความว่าคุณต้องการความสำเร็จที่ยิ่งใหญ่ ดังนั้น แนวทางทั้ง 12 ข้อนี้ เมื่อคุณฝึกครบอย่างน้อยใน 21 วันต่อเนื่อง นั่นคือ คุณได้สร้างอัตลักษณ์ใหม่ให้กับตัวเอง และ คุณ ! สำเร็จไปแล้วครึ่งหนึ่ง

ที่มา https://www.smartsme.tv/content/32891