แผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของโดเมนเนม

domain-cycle
แผนภูมิแสดงวงจรชีวิตของโดเมนเนม

เมื่อโดเมนหมดอายุลง หน้าเพ็จจะถูกแสดงเป็น Default ของหน้าเว็บไซต์ ของ Registrar แต่ละราย

วันที่ 1-45 เมื่อโดเมนหมดอายุลงผู้เป็นเจ้าของสามารถดำเนินการต่ออายุ ได้ภายใน 1-45 วัน ในระหว่างนี้ โดเมนจะไม่สามารถใช้งานได้ อีเมล์ต่างๆ ที่ถูกส่งมายังโดเมนดังกล่าวจะถูกตีกลับ ระหว่างนี้โดเมนยากที่จะ Transfer Domain เพื่อไปต่ออายุกับผู้ให้บริการรายอื่น
แนะว่า ควรต่ออายุกับผู้ให้บริการรายเดิมก่อนที่โดเมนจะหลุดสู่ในช่วงต่อไป เมื่อดำเนินการต่ออายุแล้วโดเมนจะกลับมาใช้งานได้ ปกติภายใน 1-48 ชม. โดยขึ้นอยู่กับหลายปัจจัยอธิเช่น การอับเดทช้าเร็ว ของอินเตอร์เน็ตปลายทางของผู้เรียกเข้าเว็บไซต์

วันที่ 45-75 โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Redemption Period ซึ่งจะใช้เวลา 30 วัน โดเมนจะไม่อยู่ในความดูแลของ ผู้ให้บริการรายใด ผู้เป็นเจ้าของโดเมน สามารถขอต่ออายุโดเมนได้ แต่ต้องเสียค่าบริการในการนำโดเมนของท่านกลับมาในราคาหลายพันบาท

หลังจากวันที่ 75 โดเมนจะเข้าสู่ช่วง Pending Delete ซึ่งจะกินระยะเวลา 1-5 วัน โดเมนจะถูกลบออกจากระบบ เมื่อตรวจสอบ (Whois) จะพบว่ามีสถานะว่าง เพื่อเปิดโอกาสให้ผู้คนทั่วไปสามารถจดโดเมนชื่อนั้นๆ ใหม่ได้ หากโดเมนมีชื่อ หรือเป็นที่น่าสนใจ อาจถูกแย่งจดทะเบียนในทันที โดยคน หรือระบบบางประเภท เพื่อนำโดเมนดังกล่าวมาประกาศขายเพื่อเก็งกำไร

ทั้งนี้ก่อนและเมื่อโดเมนหมดอายุลง จะมีจดหมายจากระบบแจ้งวันก่อนที่จะหมดอายุ และวันที่หมดอายุไปยังอีเมล์ ผู้ที่เป็นเจ้าของโดเมนเสมอ ฉนั้นแล้ว สิ่งสำคัญอันดับต้นๆ คือ อีเมล์ ที่ใช้ในการจดทะเบียนโดเมนเนม ต้องเป็นอีเมล์ที่ใช้งานได้จริง ในปัจจุบัน เพราะอีเมล์จะเป็นส่วนหลักที่จะใช้ยืนยันการเป็นเจ้าของโดเมนของเราได้อีกด้วย ในกรณีที่เกิดปัญหา ในการให้บริการ ต่างๆ (ซึ่งอีเมล์ในส่วนนี้สามารถตรวจสอบได้จากการ Whois Domain ดู)