เทศบาลตำบลสันทรายมหาวงค์

236 หมู่ 4 ตำบลสันทราย อำเภอสารภี จังหวัดเชียงใหม่ 50140
โทรศัพท์ : 053-966 402 แฟกซ์ : 053-966 059

Website : www.sansai-sarapee.go.th