ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

asean
ประเทศอาเซียน 10 ประเทศ

 

1.ประเทศบรูไน ดารุสซาลาม (Brunei Darussalam)

2.ประเทศกัมพูชา (Cambodia)

3.ประเทศอินโดนีเซีย (Indonesia)

4.ประเทศลาว (Laos)

5.ประเทศมาเลเซีย (Malaysia)

6.ประเทศเมียนมาร์ หรือพม่า (Myanmar)

7.ประเทศฟิลิปปินส์ (Philippines)

8.ประเทศสิงคโปร์ (Singapore)

9.ประเทศเวียดนาม (Vietnam)

10.ประเทศไทย (Thailand)

 

wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.