ทายซิได้เท่าไหร่เอ่ย??

ทายซิได้เท่าไหร่เอ่ย??
ทายซิได้เท่าไหร่เอ่ย??

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

เฉลย 20

กล้วยมีหนึ่งลูก

.

.

.

.

.

นับองุ่นด้วยนะ