ทดสอบตาบอดสีหรือเปล่า

ถ้าตาไม่บอดสีจะเห็นตัวเลขข้างในครับ

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี

 

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี

 

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี

 

 

ทดสอบตาบอดสี
ทดสอบตาบอดสี