การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)

การเตรียมรูปภาพในตอน2นี้ ก็จะเริ่มต้นการทำเหมือนแบบตอน1 เพียงแต่ในขั้นตอนของการปรับ ค่า width=600 นั้นหาก Height ที่ปรับอัตโนมัติ ไม่เป็น 400 เราจะมีวิธีทำอย่างไร มาดูกันครับ

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-02
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-03
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-04
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-05
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-06
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-07
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-08
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-09
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-10
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-11
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
resize-images-b-12
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน2)
wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.