การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)

การเตรียมรูปภาพ สำหรับบทความควรมีความกว้างยาวประมาณ 600x400px ก็ถือว่าใช้ได้แล้วครับ โดยเราสามารถใช้โปรแกรมจัดการรูปภาพ ในการปรับขนาดได้หลายโปรแกรม ตัวอย่างเช่นโปรแกรม Adobe Photo Shop cs6

การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-02
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-03
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-04
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-05
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-06
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)
resize-images-07
การเตรียมรูปภาพโดย Photo Shop cs6(ตอน1)