การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพ

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพ นั้นจะช่วยให้การเตรียมรูปภาพของเราทำได้รวดเร็วขึ้นครับ แต่รูปภาพที่เราจะนำมาย่อนั้นจะต้องมีขนาดเท่ากันหมดด้วย โดยเราจะใช้โปรแกรม ACDSee Pro6 เรามาดูกันเลยครับ

การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
resize-acdsee-pro6-02
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
resize-acdsee-pro6-03
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
resize-acdsee-pro6-04
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
resize-acdsee-pro6-05
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
resize-acdsee-pro6-06
การย่อรูปภาพทีละหลายรูปภาพโดย โปรแกรม ACDSee Pro6
wm Written by:

บริการทำเว็บ Responsive Web ในราคาเพียง 3,990 บาทต่อปี (ปีแรกค่าจัดทำ +6,000 บาท) รายละเอียดเพิ่มเติม

Comments are closed.